Meer dan een meer

Voor Rijkswaterstaat begeleidt BKB gedurende drie jaar het Deltaprogramma IJsselmeergebied. Deltaprogramma IJsselmeergebied is een maatschappelijk en bestuurlijk proces met als doel in 2014 een gedragen advies aan het kabinet te kunnen presenteren over de toekomst van waterveiligheid en zoetwatervoorziening in en rond het IJsselmeer. BeMedia schoot de campagnefilm.

Client
Ministerie van Rijkswaterstaat
BKB
Deliverables
Video editing
Film